logo text

český fousek

Uzávěrka zpravodaje 1/2024 je 31.12.2023, články o fouskovi a životě s ním, můžete  zasílat do tohoto data na adresu tiskového referenta. Děkujeme

Zákony,vyhlášky

//zdroj web ČMKU, autor Vladimíra Tichá//

Novela Zákona o veterinární péči

Dne 31. 8. 2022 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 246/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2022.  Obsahuje celou řadu informací a specifikuje požadavky na celostátní evidenci psů. Jen pro vysvětlení. Pokud se v zákonech, a to platí nejen o Zákonu o veterinární péči, používá označení chovatel, je tím myšlen každý majitel/držitel zvířete, nikoliv jak si většinou myslíme ten, kdo má registrovaný název chovatelské stanice a odchovává štěňata. Máte-li křečka, jste z pohledu zákonů chovatelem.

Číst dál …

Povinnost hlášení fen veterinární správě

/zdroj Státní veterinární správa a Českomoravská kynologická jednota/

Od 1.listopadu 2017 vstupuje v platnost požadavek novely Veterinárního zákona říkající že "Chovatel, který chová 5 a více psů samičího pohlaví starších 12 měsíců (dospělé feny), je povinen tuto skutečnost oznámit nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy počet chovaných dospělých fen dosáhl 5 a více (§4 odst.3 z.č.166/199 Sb.); Tato povinnost se nevztahuje na chovatele služebních psů, psů se zvláštním výcvikem, vodicích psů, asistenčních psů, psů určených k odhalování výbušnin a loveckých psů. Za chovatele tvořící domácnost může oznamovací povinnost splnit jeden z nich". Potřebný formulář je k dispozici na webu Státní veterinární správy (www.svscr.cz - činnosti, registrace, schválení, povolení, oznámení) a to jak pro písemnou formu tak pro hlášení on-line. Formulář je i přílohou tohoto upozornění.

V případě nejasností se obraťte na vaší Krajskou veterinární správu.

Na webu Státní veterinární správy jsou k dispozici odpovědi na nejčastěji kladené otázky týkající se povinnosti hlášení 5 a více fen. Najdete je na https://www.svscr.cz/category/nejcastejsi-dotazy/hlaseni-chovu-peti-a-vice-fen-starsich-12-mesicu/.

Dopřesnění ministerstva zemědělství   >> pdf icon

Z vyjádření veterinární správy:

Pro řádné splnění oznamovací povinnosti chovatelů žijících ve společné domácnosti se počet fen sčítá. Zároveň platí, že výjimka z oznamovací povinnosti se vztahuje na chovatele služebních psů, psů se zvláštním výcvikem, vodících psů, asistenčních psů, psů určených k odhalování výbušnin a loveckých psů. Aby se na chov vztahovala výjimka z oznamovací povinnosti, musí mít fena osvědčení o složení příslušné zkoušky, či o zařazení do výkonu služby.  

Jinými slovy, pokud počet fen starších 12 měsíců ve vaší společné domácnosti (tedy všech fen dohromady ve společné domácnosti - rodina) po odečtení těch, které mají zkoušku lovecké upotřebitelnosti (či jinou příslušnou zkoušku) dosahuje čtyři a méně, nahlašovací povinnost se na Vás nevztahuje. Pokud je po odečtení zvířat s osvědčením počet rovný pěti, či vyšší, nahlašovací povinnost máte.

 

 

Login