cshrenfrdehuitplptruskesuk

Přihlášení do členské zóny

Přihlášení pro správu inzerátů a zobrazení dokumentů v členské zóně

cf logo KLUB CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ

Pro chovatele

Pomůcka pro chovatele - jak na to :-)

Co musí splnit jedinec pro uchovnění

       Co se týká podmínek chovu jsou uvedeny v zápisním řádu a v článku chovné podmínky, kde je shrnutí základních informací, co musí splňovat jedinec - pes či fena aby se mohli stát chovnýni.

 

Jak uchovnit psa

             (zápisní řád čl.VI registrace chovných jedinců)

    Po splnění všech podmínek pro zařazení do chovu (viz výše popsané shrnutí a zápisní řád)  majitel psa zašle hlavnímu poradci chovu Průkaz původu psa - originál, tabulky z absolvovaných zkoušek - kopie,  výstavní posudky (zejména při hodnocení výstavním oceněním "velmi dobrý" kde jsou uvedeny nedostatky v exteriéru - kopii) 

a 12ks fotografií psa z jeho levé strany o velikosti 7x8 cm, (i 9x13) ve výstavním postoji a dobré kvalitě.

    Hlasvní poradce následně zašle průkaz původu psa na plemenou knihu, která po ověření zašle PP zpět majiteli za poplatek, který je plemenou knihou stanoven. Ostatní doklady zašle hlavní poradce chovu zpět majiteli psa.

    Není-li majitel chovného psa členem KCHČF, zašle doklad o uhrazení poplatku za zařazení psa do seznamu chovných psů podle sazebníku, který je přílohou  zápisního řádu. 

  

Jak uchovnit fenu

              (zápisní řád čl.VI registrace chovných jedinců)

    Po splnění všech podmínek pro zařazení do chovu (viz výše popsané shrnutí a zápisní řád)  majitel feny zašle oblastnímu poradci chovu Průkaz původu feny- originál, tabulky z absolvovaných zkoušek - kopie,výstavní posudky (zejména při hodnocení výstavním oceněním "velmi dobrý" kde jsou uvedeny nedostatky v exteriéru - kopii) .

     Oblastní poradce chovu si pro svoji potřebu vyhotoví kartu chovné feny a všechny doklady zašle zpět jejímu majiteli spolu s těmito tiskopisy: - doporučení ke krytí ve dvojím vyhotovení - přihlášku k zápisu vrhu štěňat, - zdravotní list feny. 

Oblastní poradce chovu nebo místně příslušný okresní důvěrník provede kontrolu chovné feny, o kontrole provede zápis do zdravotního listu, který zašle příslušnému oblastnímu poradci chovu.

Chovatelská stanice - jak založit

    Základní informace naleznete na stránkách Českomoravské kynologické unie.  Měli by jste v prvním kroku rozhodout, zda chcete někdy chovat, stát se chovateli. Pokud ano, tak se rozhodnout jak se Vaše chovatelská stanice bude jmenovat. Pokud si vyberete, vymyslíte jmého Vaší chovatelské stanice, je potřeba ho řádně zaregistrovat u Českomoravské kynologické unie. Bude se jednat o mezinárodně chráněný název chovatelské stanice. Jmen si můžete zadat až 6, na první místo si dejte to Vámi preferované. neznamená to však, že musíte vyplňovat všech 6 názvů, ale doporučuji alespoň tři, poněvadž nemusí hned ten první vyjít.

     Názvy již registrovaných chovatelských stanic naleznete také na stránkách ČMKU, zde si můžete v prvotní fázi hledání vhodného názvu ověřit, zda už Váš název chovatelské stanice nenexistuje, není registrován.

    Citace ze stránek ČMKU:

        Ze stránky Formuláře si stáhněte a vytiskněte formulář. Čitelně vyplněný formulář s navrhovanými názvy zašlete na adresu ČMKU (najdete ji v hlavičce těchto stránek). Přijetí elektronického dokumentu dosud není možné.

 
Přiznání mezinárodně chráněného názvu se vyřizuje nejprve na ČMKU - porovnání s rejstříkem spravovaným ČMKU a potom na FCI. Počítejte s dobou vyřízení minimálně 3 měsíce.
 
Majitelem mezinárodně chráněného názvu chovatelské stanice může být pouze jedna právně způsobilá osoba s trvalým bydlištěm v ČR, tedy ne manželé nebo dítě do 18 let. Název není vázán na určité plemeno psa, proto jej volte s ohledem na možnou změnu chovaného plemene v budoucnosti. Podrobnosti viz příslušná směrnice ČMKU.
 
Certifikát je zasílán na dobírku, ceny jsou uvedené v ceníku. Osobní převzetí je možné po předchozí telefonické dohodě v úřední dny.

 

 

 

Chovné podmínky

Chovné podmínky

 

Chovné podmínky se řídí Zápisním řádem, který naleznete v dokumentech klubu schváleným vedením klubu.

Zde jsou uvedeny ve zkrácené formě podmínky pro zařazení psů a fen do chovu:

Společné pro psa i fenu:  exteriér: známka výborná, nebo velmi dobrá, ocenění musí být z klubové výstavy

                                         Výběr komisí KCHČF do chovu na výstavě určené výborem KCHČF,  k výběru je potřebný posudek z klubové výstavy jedince  ve                                        věku minimálně starší 12 měsíců.

                                         OLV - úspěšné ověření loveckých vloh - provedeno nejpozději v kalendářním

                                                                                roce ve kterém jedinec dosáhne 36 měsíců věku. 

K tomu musí splňovat následující:

Fena:                  výkon:    PZ minimálně II. cena.

Pes:                    výkon:    VZ minimálně II. cena

Další podrobnosti o chovu naleznete ve výše zmíněném  Zápisním řádu.