logo text

český fousek

Uzávěrka zpravodaje 1/2024 je 31.12.2023, články o fouskovi a životě s ním, můžete  zasílat do tohoto data na adresu tiskového referenta. Děkujeme

Statistiky

Zkoušky vloh:                                ke stažení >> pdf-icon

Podzimní zkoušky:                         ke stažení >>  pdf-icon

Speciální zkoušky z vodní práce:  ke stažení >>  pdf-icon

Lesní zkoušky:                               ke ztažení >>   pdf-icon

Všestranné zkoušky:                     ke stažení>>    pdf-icon

 

 

 

 

 

 

Na jarních svodech po celé České Republice bylo v roce 2019 předvedeno dohromady 181 mladých jedinců plemene český fousek.
Tito jedinci byli ze 70 vrhů po 42 různých psech, 39 mladých fousků bylo jednobarevných a 142 vícebarevných.
U 2 jedinců byla popsána slabá kostra, střední u 116 jedinců a silná u 63 jedinců.
Celkem bylo předvedeno 10 jedinců s neúplným chrupem, z čehož 1 jedinec byl předveden v relativně nízkém věku, dále byl předveden 1 jedinec s předkusem, 1 jedinec s podkusem, žádný fousek s klešťovým skusem a 5 se skusem nepravidelným.
U jednoho zástupce národního plemene ohařů byla srst označena jako podprůměrná, u 8 jedinců jako nadprůměrná, nestandartní se nevyskytla.
Povaha 2 jedinců byla označena za plachou, 64 za temperamentní, žádného za agresivní a 114 za klidnou, u dvou nebyla posouzena.
Výška 15 jedinců byla nižší, než je požadovaný standard a u dalších 16 jedinců tomu bylo stejně, jen byli na jarních svodech ve věku nižším než 11 měsíců. Naopak 9 jedinců standard přerostlo.

            Na jarních svodech v loňském roce bylo 6 jedinců s tmavým okem, 107 fousků s hnědým okem, 65 se světlehnědým a 3 se světlým okem, dravčí oko se nevyskytlo u žádného předvedeného jedince.

            U 4 českých fousků byly znaky označeny za nevýrazné, u jednoho za chybějící.

U žádného z mladých jedinců nebyl na jarních svodech v loňském roce zaznamenán výskyt lysivosti. Ve dvou případech byl u mladých psů zaznamenán kryptochismus, u jednoho jedince se vyskytla vada víček.

Statistiky po jednotlivých spojení ke stažení >>pdf-icon

Zkoušky vloh:                                ke stažení >> pdf-icon

Podzimní zkoušky:                         ke stažení >>  pdf-icon

Speciální zkoušky z vodní práce:  ke stažení >>  pdf-icon

Lesní zkoušky:                               ke ztažení >>   pdf-icon

Všestranné zkoušky:                     ke stažení>>    pdf-icon

 

 

 

 

 

 

Celkové hodnocení prací ČF za rok 2018

            Za rok 2018 bylo zpracováno 448 soudcovských tabulek ČF na různých typech zkoušek nebo soutěžích.

Rozdělení výsledků českých fousků podle typu zkoušek

 

I.cena

II.cena

III.cena

Neobstálo

ZV cel. 94

71

5

6

12

v %

75,53%

5,32%

6,38%

12,77%

PZ cel. 188

118

25

20

25

v %

62,77%

13,30%

10,64%

13,30%

VP cel. 63

46

10

4

3

v %

73,02%

15,87%

6,35%

7,76%

LZ cel. 39

21

4

1

13

v %

53,85%

10,26%

2,56%

33,33%

BZ cel. 13

8

3

0

2

v %

61,54%

23,08%

0%

15,38%

VZ cel. 51

25

14

5

12

v %

49,02%

27,45%

9,80%

23,53%

Nominační soutěže na MRK se zúčastnilo celkem 6 ČF:

I.c. 1    II.c. 1    III.c. 0     neuspěl 1    odstoupili 3

MRK se zúčastnili celkem 2 ČF s výsledkem:

I.c. 2    II.c. 0     III.c. 0    neuspěl 0

MKP se zúčastnili celkem 2 ČF s výsledkem:

I.c. 0    II.c. 1    III.c. 0     neuspěl 1

V II. ceně dokončil soutěž pes Cid z Blatin vedený paní Zuzanou Dvořákovou, neúspěšný byl vůdce z Holandska. Velká smůla postihla Ing. Jaroslava Novotného se psem Baron Farní dvůr. Po 3. místě na MRK musel start na MKP odvolat z důvodu nemoci psa.

Všem chovatelům a vůdcům českých fousků přeji co možná nejvíce úspěchů v nastávající kynologické sezóně 2019.

Kynologii a ČF zdar!

Aleš Suchánek

Výcvikář KCHČF

Zkoušky vloh:                                ke stažení >> pdf-icon

Podzimní zkoušky:                         ke stažení >>  pdf-icon

Speciální zkoušky z vodní práce:  ke stažení >>  pdf-icon

Lesní zkoušky:                               ke ztažení >>   pdf-icon

Všestranné zkoušky:                     ke stažení>>    pdf-icon

 

 

 

 

 

 

Celkové hodnocení českých fousků na zkouškách v roce 2017

Druh zkoušky

Předvedeno

Celkem

Z toho

V I.ceně

Ve II.ceně

Ve III.ceně

Neobstálo

ZKOUŠKY VLOH

145

123

84,8%

2

1,4%

18

12,4%

2

1,4%

PODZIMNÍ ZKOUŠKY

190

128

67,4%

30

15,8%

18

9,5%

14

7,3%

VODNÍ PRÁCE

70

44

62,8%

20

28,6%

1

1,4%

5

7,2%

LESNÍ ZKOUŠKY

55

30

54,6%

12

21,8%

1

1,8%

12

21,8%

BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY

19

9

47,4%

9

47,4%

0

 

1

5,2%

VŠESTRANNÉ ZKOUŠKY

63

32

50,8%

15

23,8%

7

11,1%

9

14,3%

NOMINAČNÍ SOUTĚŽ MRK

3

0

2

0

1

odstoupil

MRK

2

1

1

0

 

MKP

1

1

     

Za rok 2017 bylo zpracováno 548 soudcovských tabulek českých fousků na různých typech zkoušek a soutěží.

Všem chovatelům a vůdcům českých fousků přeji co možná nejvíce úspěchů v nastávající kynologické sezóně v roce 2018!

Výcvikář KCHČF, z.s. Aleš Suchánek

Zkoušky vloh:                                ke stažení >> pdf-icon

Podzimní zkoušky:                         ke stažení >>  pdf-icon

Speciální zkoušky z vodní práce:  ke stažení >>  pdf-icon

Lesní zkoušky:                               ke ztažení >>   pdf-icon

Všestranné zkoušky:                     ke stažení>>    pdf-icon

 

 

 

 

 

 

Strana 1 z 4

Login