logo text

Uzávěrka zpravodaje 1/2024 je 31.12.2023, články o fouskovi a životě s ním, můžete  zasílat do tohoto data na adresu tiskového referenta. Děkujeme

ČLENSKÁ PŘIHLÁŠKA DO KLUBU

Žádám o přijetí za člena a prohlašuji, že budu jednat v souladu se stanovami KCHČF, dodržovat ustanovení organizačního, kárného a chovatelského řádu a respektovat usnesení přijatá orgány klubu.

Pole označená hvězdičkou nutno vyplnit

PŘÍJMENÍ A JMÉNO

ADRESA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ

TELEFONNÍ A E-MAILOVÝ KONTAKT:

OSTATNÍ ÚDAJE

Jsem majitelem českého fouska:

zaškrtněte odpovídající
zaškrtněte pro které zkoušky
zaškrtněte odpovídající políčko
Napište případně doplnění nebo dotaz

Login