logo text

ČLENSKÁ PŘIHLÁŠKA DO KLUBU

Žádám o přijetí za člena a prohlašuji, že budu jednat v souladu se stanovami KCHČF, dodržovat ustanovení organizačního, kárného a chovatelského řádu a respektovat usnesení přijatá orgány klubu.

Pole označená hvězdičkou nutno vyplnit

PŘÍJMENÍ A JMÉNO

ADRESA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ

TELEFONNÍ A E-MAILOVÝ KONTAKT:

OSTATNÍ ÚDAJE

Jsem majitelem českého fouska:

zaškrtněte odpovídající
zaškrtněte pro které zkoušky
zaškrtněte odpovídající políčko
Napište případně doplnění nebo dotaz

Login

Přihlášení do členské zóny