logo text

český fousek

//zdroj web ČMKU, autor Vladimíra Tichá//

Upozornění pro nabyvatele štěňat aneb organizační struktura české kynologie

             V poslední době stále častěji odpovídáme na dotazy typu: „Koupil jsem si štěně s rodokmenem, chtěl bych ho hlásit na výstavy a zařadit do chovu, ale prý to nejde, protože nemám ten správný průkaz původu. Poradíte?“

            Problém vychází z toho, že na území České republiky funguje více kynologických organizací, které se zabývají chovem psů a vystavují průkazy původu. Většina z nich je označována zkratkami, v kterých se začátečník a někdy i zkušený chovatel nevyzná.  Některé organizace vzájemně spolupracují, jiné ne, a běžný člověk se obtížně orientuje a leckdy je velmi překvapen, že se jeho pes nemůže v jiné organizaci, než z které pochází, zúčastnit výstav, zkoušek nebo být zařazen do chovu.  Majitel je pak zklamaný a těžko se mu vysvětluje, že akce, na které se těšil, jsou pro jeho psa nepřístupné. Následující povídání by mohlo alespoň částečně vysvětlit, oč se jedná a pomoci tak zájemcům o chov psů se zorientovat.

            FCI – Federation Cynologique Internationale je mezinárodní kynologická organizace, která vznikla v roce 1911. Jejími členy je 93 států, a některé další, např. Velká Británie nebo USA spolupracují s FCI na základě dohody. FCI dává základní pravidla chovu psů a schvaluje standardy jednotlivých plemen. Českou republiku zastupuje v FCI Českomoravská kynologická unie (ČMKU).  Průkazy původu (PP) vystavené ČMKU jsou uznávány u všech členských států FCI a je na nich logo, jehož součástí je znak FCI – zeměkoule.

           UCI - United kennel Club Internationale je mezinárodní kynologická organizace, která byla založena v Německu v roce 1976. Jejími členy je cca 16 států. UCI používá standardy FCI. Českou republiku v UCI zastupuje Českomoravská kynologická federace (CKF). I ona vystavuje PP pro odchovy svých chovatelů a i u ní platí, že si členové UCI vzájemně PP uznávají.
 

           WKU -World Kennel Union je mezinárodní kynologická organizace. V současnosti je jejími členy 24 států. V České republice ji zastupuje Moravia Dog Club (MDC). I tato organizace využívá standardy FCI, ale někdy si je upravuje podle svých názorů.

            Samostatnou kapitolu tvoří mezinárodní chovatelské kluby. Některé pracují v rámci FCI a PP pro štěňata pak vystavují řádné plemenné knihy. Jiné kluby, např. v případě pitbulů, tedy plemene, které se do plemenných knih FCI nezapisuje nebo Internatioanale Biewer Yorkshire Club, si vystavují PP samy.

            Základním dokumentem, který psa doprovází, je průkaz původu. Dal by se přirovnat k lidskému rodnému listu. PP hodný toho označení, obsahuje celou řadu informací. Patří mezi ně základní údaje o psovi (plemeno, jméno a název chovatelské stanice, datum vrhu, typ a barva srsti, identifikační označení a číslo zápisu), údaje o chovateli (jméno, adresa a podpis), údaje o pracovišti, které PP vystavilo (adresa, razítko, podpis) a rodokmen psa (přehled předků- většinou 4 generace). Průkaz původu si v podstatě může každý vystavit sám. Bez razítka plemenné knihy a nezbytných oficiálních údajů to je ale jen možná zajímavý, ale jinak neplatný kus papíru.

            Pokud si někdo pořizuje štěně a chce se s ním zúčastňovat výstav a zařadit jej do chovu, musí zvažovat, pod kterou organizací svoji kynologickou činnost chce vykonávat.  Předpisy FCI potažmo ČMKU jsou velmi přísné a jasně stanovují, které PP a za jakých podmínek mohou členské subjekty uznávat jako právoplatné. Jsou to PP vystavené plemennou knihou členského státu FCI nebo státu, s kterým má FCI dohodu o spolupráci. Zdánlivě přísné opatření chrání majitele psů před podvodníky a před tím, že jim místo očekávaného představitele krásného plemene ze štěněte vyroste něco úplně jiného. Pravost PP je základem chovu.  

            Asi nelze říkat zájemcům o chov psů s PP, že si musí brát štěně jen od chovatele z té či oné organizace.  Pokud ale sáhnete po štěněti s PP vystaveným WKU, UCI nebo mezinárodním chovatelským klubem, musíte počítat s tím, že se nemůže zúčastňovat oblastních, krajských, klubových, speciálních, národních nebo mezinárodních výstav pořádaných ČMKU nebo jejími členy. Nemůže také být předváděno na některých výcvikových akcích, např. zkouškách z loveckého výkonu nebo se zúčastňovat dostihů. A co je podstatné, nemůže být na základě svého PP v rámci ČMKU (FCI) zařazeno do chovu. Určitě je smutné, ale asi pochopitelné že ti, od kterých si noví majitelé štěně berou, velmi často slibují i to, co je neuskutečnitelné a nevysvětlí, že štěně má určitá omezení.

            Připomenout je třeba ještě jeden úhel pohledu. Občas si některý majitel řekne, že je přece jedno, na jaké výstavě svého čtyřnohého přítele předvádí, přihlásí jej na výstavu UCI neboWKU  a pyšní se získaným titulem nebo oceněním. Pokud se jedná o PP vystavený plemennou knihou ČMKU a jedince, který má být hlášen na výstavy ČMKU a eventuálně v rámci ČMKU zařazen do chovu, je ocenění z UCI výstavy neplatné a mělo by být v PP úředně zrušeno.

                                                                                                          Vladimíra Tichá

           

Login

Přihlášení do členské zóny