cshrenfrdehuitplptruskesuk

Přihlášení do členské zóny

Přihlášení pro správu inzerátů a zobrazení dokumentů v členské zóně

Váš profil

přihlášení-pokus

cf logo KLUB CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ

Sazebník poplatků za chovatelský servis KCHČF

Příloha č. 2 ZŘ KCHČF

Sazebník poplatků za chovatelský servis KCHČF

VÝBĚR DO CHOVU

Výběr jedince do chovu na základě přihlášky

odeslané do stanoveného termínu: 100 Kč (sleva pro členy KCHČF ve výši 100%)

Výběr do chovu na základě přihlášky

odeslané po stanoveném termínu: 200 Kč

OVĚŘENÍ LOVECKÝCH VLOH

Ověření loveckých vloh jednoho jedince na základě

přihlášky odeslané do stanoveného termínu: 600 Kč (sleva pro členy KCHČF ve výši 50%)

Ověření loveckých vloh jednoho jedince na základě

přihlášky odeslané po stanoveném termínu: 600 Kč

KRYCÍ LIST

Vystavení Krycího listu pro řádné krytí: 1000 Kč (sleva pro členy KCHČF ve výši 100%)

Vystavení Krycího listu pro náhradní krytí: 100 Kč (sleva pro členy KCHČF ve výši 100%)

UCHOVNĚNÍ JEDINCE

Uchovnění jedince (psa i feny)

a vedení jedince v příslušném seznamu: 1000 Kč (sleva pro členy KCHČF ve výši 100%)

KONTROLA

Zdravotní kontrola chovného jedince v kalendářním

roce v rámci spádové schůze: 400 Kč (sleva pro členy KCHČF ve výši 100%)

Zdravotní kontrola chovného jedince

v kalendářním roce mimo spádovou

schůzi ve stanoveném termínu: 600 Kč + cestovní náhrada (sleva pro členy KCHČF ve výši

100% ze stanoveného poplatku – cestovní náhrada se hradí

osobě, která provádí kontrolu)

Kontrola osrstění feny v době vrhu: 400 Kč + cestovní náhrada (sleva pro členy KCHČF ve výši

100% ze stanoveného poplatku a cestovní náhrady).

 

Schváleno na jednání výboru dne 31. ledna 2016.