Ověření vrozených loveckých vloh psů a fen ČF je podmínkou pro zařazení do chovu. 

 Přihlášky (na formát A5) 2x vytištěné a vyplněné posílejte včetně kopie průkazu původu psa na adresy oblastního poradce chovu pobočky, kam se hlásíte na OLV, kteří Vám v případě nejasností vysvětlí vše potřebné. Doručení přihlášky je potřebné nejpozději 7dní před konáním OLV. Urychlí se tím agenda při vlastním OLV. Kontakty jsou uvedeny v tabulce nebo v rubrice kontakty .   

Přihláška je ke stažení >> pdf-icon     Přihlášku vytiskněte  na formát A4 na šířku a vyplňte.

Pobočka: Datum: Čas: Místo   konání: Přihlášky:
Středočeská 12.10.2019 8:30 restaurace, obec Ledce, okr. Mladá Boleslav

ing. Jaroslav Havlát  

  /tel: 602 417 520

Východočeská 20.10.2019 8:00 bažantnice   Bříšťany, sraz Obecní hospoda Bříšťany 

p. Milan  Fekiač 

 /tel:   728 868 699

Jihočeská 20.10.2019 9:00 penzion Benešovský mlýn (Radany u Protivína)

ing. Jaroslav Havlát

 /tel:   602 417 520

Západočeská 28.9.2019 9:00 Měcholupy

p. Jiří Štich 

 /tel:   723 757 486

Severočeská 27.10.2019 10:00 Kněžice u Žatce, areál Chmel - Vent

Ing. Jiří Kalivoda

/tel:  603 350 168

Jihomoravská 12.10.2019 8:30 Šitbořice, myslivecká chata

p. Emil  Vysloužil   ml. 

/tel:  603 702 278

Severomoravská 29.9.2019 9:00
Restaurace Sokolovna, Velké Albrechtice 322.

p. Pavel Hermann 

/tel:  603 737 362