logo text

Je pravda, že od Memoriálu Dr. Kuhna uteklo již spoustu vody, ale dovolte mi malé ohlédnutí.
Pro západočeskou pobočku Klubu chovatelů českých fousků bylo velkou ctí pořádat, tak významnou soutěž našeho klubu zvláště, když naší dlouholetou členkou a předsedkyní je Ing. Jana Horová dcera Dr. Kuhna.
Myslím, že hlavně díky obětavosti našich členů se memoriál vyvedl a dostál požadované vážnosti.
Samozřejmě někdo byl spokojen více, někdo méně, ale tak to na soutěžích bývá. A teď k vůdcům, kteří rozhodně spokojení s výkonem svých svěřenců byli a díky tomu se dostali na vrchol výsledkové tabulky. Tito vůdci obdrželi poukazy na lov dančí, sičí a srnčí zvěře  a v letošní lovecké sezóně se jim podařilo své lovy uskutečnit. 
Proto bych chtěl poblahopřát k úspěšnému lovu daňka panu Petru Patočkovi, k úspěšnému  lovu jelena siky Ing. Vojtěchu Horákovi a v neposlední řadě poblahopřát i Ing. Zuzaně Dvořákové k úspěšnému lovu srnce.
Velký dík patří sponzorům, kteří odlovy poskytli. Byli to pan Pavel Petr z Obory Stanoviště, pan Ing. Vladímír Nechutný z  MS Číhaná a  náš dlouholetý člen a chovatel pan Bohumil Petřík z  MS Kralovice.

Úspěšným lovcům provolávám "Lovu zdar!".

Petr Matuška

lov khun 1lov khun 2lov khun 3

Login

Přihlášení do členské zóny