logo text

Zpravodaj č.2 v letošním roce je na cestě  do poštovních schránek.zpravodaj tiskarna

Příspěvky byly napsány členy výboru a klubu, tiskový referent články  v editoru upravil, poskládal, doplnil fotografie a vytvořil podklad pro tiskárnu, tiskárna  vytiskla a česká pošta ho již rozváží do vašich schránek.

Přejeme dobré počtení.

Nezahazujte ihned obal od zpravodaje, ale podívejte se na vaši adresu. Pod Vaším jménem naleznete v závorce Vaše členské číslo - za ním je uveden rok na který máte zaplaceno  a následně je tam písmeno A, což znamená že jste aktivními členy klubu.

Pokud Vámn zpravodaj nebyl doručen jsou možné tři varianty.

1/změnili jste adresu a nesdělili to matrikářce, tou je od voleb paní Bc. Iveta Dočkalová

2/něco se zvrtlo při roznášce a zpravodaj nebyl z různých důvodů doručen

3/nezaplatili jste členské příspěvky na rok 2022 a tudíž jste přestali býti členy klubu

V každém případě nejprve kontaktujte, nejlépe emailem matrikářku klubu, která vám sdělí na kdy máte zaplaceny členský příspěvek a jaká je uvedena Vaše adresa v matrice. 

 

 

Severočeská pobočka Klubu chovatelů českých fousků uspořádala první společnou přípravu ohařů na zkoušky lovecké upotřebitelnosti. Všichni účastníci si byli vědomi, že ohaře nelze na podzimky či vodní zkoušky sebelepší organizací připravit za „jednu sobotu“. Cílem organizátorů nebylo jen připravit akci tak, aby si vůdci mohli vyzkoušet zkoušky nanečisto, zjistit svoji úroveň výcviku, posunout si pomyslnou laťku, doladit určitou disciplínu, kde to trochu drhne a vyzkoušet práci psa v přítomnosti jiných psů, ale i přiblížit klub  vůdcům a často i prvovůdcům…

Číst dál...

Login