cshrenfrdehuitplptruskesuk

Přihlášení do členské zóny

Přihlášení pro správu inzerátů a zobrazení dokumentů v členské zóně

cf logo KLUB CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ

Zpravodaj 2/2022 je na cestě ke členům ....

Zpravodaj č.2 v letošním roce je na cestě  do poštovních schránek.zpravodaj tiskarna

Příspěvky byly napsány členy výboru a klubu, tiskový referent články  v editoru upravil, poskládal, doplnil fotografie a vytvořil podklad pro tiskárnu, tiskárna  vytiskla a česká pošta ho již rozváží do vašich schránek.

Přejeme dobré počtení.

Nezahazujte ihned obal od zpravodaje, ale podívejte se na vaši adresu. Pod Vaším jménem naleznete v závorce Vaše členské číslo - za ním je uveden rok na který máte zaplaceno  a následně je tam písmeno A, což znamená že jste aktivními členy klubu.

Pokud Vámn zpravodaj nebyl doručen jsou možné tři varianty.

1/změnili jste adresu a nesdělili to matrikářce, tou je od voleb paní Bc. Iveta Dočkalová

2/něco se zvrtlo při roznášce a zpravodaj nebyl z různých důvodů doručen

3/nezaplatili jste členské příspěvky na rok 2022 a tudíž jste přestali býti členy klubu

V každém případě nejprve kontaktujte, nejlépe emailem matrikářku klubu, která vám sdělí na kdy máte zaplaceny členský příspěvek a jaká je uvedena Vaše adresa v matrice.