29.srpna 2018 se konal na počesť nášho priateľa, kolegu a skvelého človeka Klaudiusa Lukáča sa v dňoch 11.-12.8.2018 konal vo Veľkej Ide Memoriál Klaudiusa Lukáča. Memoriál je vrcholovou všestrannou skúškou stavačov a malých plemien s udeľovaním titulu CACT a je pokračovaním Pohára Klaudiusa Lukáča. Klaudiusovi patrí naša úcta a vďaka za jeho odhodlanú prácu v prospech slovenského poľovníctva a poľovníckej kynológie. Memoriál slávnostne otvoril predseda SKCHČF a hlavný rozhodca Ing. Miroslav Stanovský, CSc. a riaditeľ skúšok Ing. Lippai predseda OPK Košice-okolie. 

Více naleznete v >> odkazu <<