logo text

Aktuality 2017

      Dne 27. 2. 2017 oslavil své životní jubileum 70 let náš dlouholetý člen, chovatel, všestranný rozhodčí z výkonu a bývalý předseda Ing. Tomáš Morbicer.

      Za celý klub chovatelů českého fouska mu osobně byli poblahopřát členové výboru Sm pobočky pánové Josef Sikora, Oldřich Nehyba, Libor Nehyba a Pavel Hermann. Byla mu předána pamětní deska a dárkový koš.

       V přátelské atmosféře si pánové popovídali a popřáli mu do dalších let hodně úspěchů a hlavně zdraví.

morbicer jubileum 2017Blahopřejeme!

Mgr. Jaroslav Rataj, jednatel KCHČF

         Od 1. ledna 2017 platí nový Zápisní řád KCHČF.

V prosinci roku 2015 a lednu 2016, mimo jiné i z podnětu stížnosti, kterou šetřila v té době DR ČMKU, přistoupil výbor KCHČF ke změnám Zápisního řádu KCHČF, které měly být projednány na spádových schůzích. Bohužel v loňském roce proběhla i po delší době řádná Konference KCHČF, a i když byl nový zápisní řád zveřejněn ve zpravodaji, mohla být jeho změna lehce přehlédnutá a nepochopená. Podstatou jedné ze změn bylo i to, že pes musel absolvovat pro zařazení do chovu klubovou nebo speciální výstavu. K tomu bylo přistoupeno z toho důvodu, že v posudcích z mezinárodních nebo národních výstav, kde musí rozhodčí posoudit až 70 jedinců, dostávali poradci chovu výstavní posudky typu, „jedinec odpovídá plemennému standardu, s dobrou výškou a dobrou kvalitou srsti – ocenění Vx“ nebo „jedinec plně v duchu plemenného standardu, se standardní výškou a dobrou kvalitou srsti – ocenění VD“. Tedy posudky ani náznakem nezmiňovaly klady nebo zápory jedince potřebné pro optimální stanovení chovatelských párů. Výbor proto rozhodl, že každý, kdo se bude chtít ucházet o výběr do chovu, bude muset nejprve splnit podmínku ocenění nejméně VD (velmi dobrý) na klubové nebo speciální výstavě KCHČF, aby byl získán objektivní posudek o exteriéru daného potenciálně chovného jedince a nemohlo dojít ke kumulaci vad v chovných párech.

Číst dál …

Strana 4 z 4

Login