cshrenfrdehuitplptruskesuk

Přihlášení do členské zóny

Přihlášení pro správu inzerátů a zobrazení dokumentů v členské zóně

Váš profil

přihlášení-pokus

cf logo KLUB CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ

Konference KCHCF 3.4.2016

Konference KCHČF

V neděli dne 3. dubna 2016 proběhla v Perknově po dlouhé době řádná konference Klubu chovatelů českých fousků. Konference probíhala v poměrně klidné atmosféře a schválila nový název našeho klubu, nové sídlo klubu včetně nové doručovací adresy, nové stanovy a nový organizační řád spolku. Úspěšně tak završila proces transformace sdružení na spolek podle požadavků nového občanského zákoníku.

Zvolila nové orgány KCHČF, a to:

Výbor KCHČF 

Předseda KCHČF pan Josef Tinka

Místopředseda KCHČF pan Ing. František Kerda

Jednatel KCHČF pan Mgr. Jaroslav Rataj

Hlavní poradce chovu KCHČF pan Ing. Jaroslav Havlát

Zástupce hlavního poradce KCHČF pan Pavel Hermann

Člen výboru KCHČF ekonom paní Ing. Eva Pavlíková

Člen výboru KCHČF matrikář paní Ing. Dana Brzkovská

Člen výboru KCHČF výcvikář pan Aleš Suchánek

Člen výboru KCHČF tiskový referent paní Ing. Drahomíra Matějáková

Dozorčí radu KCHČF

Předseda DR KCHČF pan Jaroslav Dostál

Člen DR KCHČF pan Ing. Tomáš Morbicer

Člen DR KCHČF pan Josef Hlaváč

Usnesení z konference >> pdf icon

Nové stanovy klubu >> pdf icon

Dále pro všechny členy výboru a vlastně všechny členy klubu vytyčila směr dalšího směřování a vývoje klubu. Podrobnosti najdete v přiloženém usnesení. Zápis z konference se připravuje.

 

Upozornění klub má změnu adresy sídla a korespondenční adresu. Viz. Stanovy.

Pár fotek naleznete >> ve fotogalerii

V nejbližích dnech budou postupně aktualizovány konferencí schválené dokumenty a kontakty vedení a poboček na webu klubu.