Na web by přidám nový >>seznam chovných psů<<, seznam >>nově zařazených a vyřazených psů<< ze seznamu. karty chovných psů jsou postupně upravovány a doplňovány.

Dále byl přidán nový >> zápisní řád <<, který byl schválen na poslední schůzi vedení klubu v prosinci 2013. Nový zápisná řád byl upraven s ohledem na požadavek dát zápisní řád do souladu se zápisním řádem ČMKU. 

 

Your Cart