Jsou doplněny karty chovných psů. Prosím majitele chovných psů, aby si překontrolovali údaje na kartách a případně kontaktovali hlavního poradce chovu a požádali o dopolnění či změu v kartě. Stále platí, kdo má zájem, je možné ke kartě přidat aktuální fotku chovného psa.

Na web by přidám nový >>seznam chovných psů<<, seznam >>nově zařazených a vyřazených psů<< ze seznamu. karty chovných psů jsou postupně upravovány a doplňovány.

Dále byl přidán nový >> zápisní řád <<, který byl schválen na poslední schůzi vedení klubu v prosinci 2013. Nový zápisná řád byl upraven s ohledem na požadavek dát zápisní řád do souladu se zápisním řádem ČMKU. 

 

Your Cart