První Český fousek v Austrálii,

Pro mnohé z Vás není novinkou, že Český fousek je již několik let chován na Novém Zélandu.

Zakladatelem klubu „Cesky Fousek New Zealand“ ( http://www.newzealand.ceskyfousek.org ) a chovatelem je zde pan Jake Overton. Díky jeho zapálení a propagaci Českého fouska na druhém konci světa , naše národní plemeno dobylo další světadíl, Austrálii. Zajisté všichni přejeme feně „ Izabela of NewBohemia“ aby byla úspěšným průkopníkem ČF v Austrálii a aby byla skvělým společníkem jejím majitelům Brendonovi a Rebecce.

Pavel Dostál

 

First Cesky Fousek in Australia,

For many of you, it is not news, that Cesky Fousek is already bred for some years in New Zealand. The founder of the club “Cesky Fousek New Zealand” ( http://www.newzealand.ceskyfousek.org ) and breeder there is Mr. Jake Overton. Thanks of his enthusiasm and propagation of Cesky Fousek on the other end of the world, our national breed achieves another continent, Australia. Certainly we all want to wish to female “Izabela of NewBohemia” to be successful pioneer of Cesky Fousek’s in Australia and to be great companion of her owners Brendon and Rebecca.

 

Pavel Dostál

pedigrie-cf-izabela

cf-izabela