cshrenfrdehuitplptruskesuk

header2018 5

 

Přihlášení do členské zóny

Přihlášení pro správu inzerátů a zobrazení dokumentů v členské zóně

cf logo

KLUB CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ

Vítáme vás na stránkách Klubu chovatelů českého fouska

Welcome to the website of the Club breeders český fousek  //  Willkommen auf der Website der  Kennel Club Český fousek

Kalendář akcí

Žádné události k zobrazení

Uzávěrka zpravodaje 1/2023 - 31.12.2022

Články týkající se českého fouska a života s ním zasílejte v elektronické podobě na adresu tiskového referenta matejakova.d@tiscali.cz  do 31.12.2022   

Ideálně ve formátu DOC, A5, bez okrajů. Font Times New Romans, velikost 11. Fotografie v původní velikosti.  Děkujeme 

 

16. Memoriál Dr. Kuhna - 9÷11.9.2022 - výsledky

XVI. ročník Memoriálu Dr. Josefa Kuhna

       V letošním roce pořádala Mem. Dr. Josefa Kuhna Západočeská pobočka Klubu chovatelů českých fousků. Na lesku tohoto ročníku jistě přidávalo i to, že předsedkyní této pobočky je Ing. Jana Horová, dcera Dr. Josefa Kuhna.

        V pátek v odpoledních hodinách proběhlo v kulturním domě v Kyšicích rozlosování a veterinární prohlídka psů. Na memoriál se přihlásilo 20 psů a fen, 17 českých fousků a 3 zástupci německých drátosrstých ohařů. Po zahajovacím ceremoniálu se přistoupilo k představení jednotlivých psů a vůdců a následně proběhlo losování čísel. Následný společenský večer probíhal ve velice přátelské atmosféře.

        Sobotní slavnostní nástup se konal na návsi v Kyšicích, kde vůdce přivítalo trubačské kvarteto Corni Bohemi a jejich troubení slavnostních mysliveckých fanfár. Nejedna slza se zaleskla v oku, když na úvod proslovů význačných hostů zatroubili státní hymnu. Všechny přítomné poté přivítal hlavní organizátor memoriálu pan Jan Šlouf, spolu s předsedkyní pobočky paní Ing. Janou Horovou, předsedou klubu Josefem Tinkou a ředitelem panem Jindřichem Flaxou, který představil členy čestného předsednictva. Vrchní rozhodčí pan Jiří Štich představil sbor rozhodčích a seznámil účastníky s organizací memoriálu.

        Memoriál prověřil jak fyzické, tak psychické kvality vůdců i jejich čtyřnohých kamarádů a to zejména kvůli aprílovému počasí ve kterém se po oba dny soutěžilo. Po ukončení všech disciplín a spočítání bodů přistoupil vrchní rozhodčí k vyhlášení výsledků.mem 16kuhn 2022 vitezove

         Na prvním místě se umístila fena NDO Veri z Plzínů, vedená panem Petrem Patočkou, se ziskem 489 bodů v I. ceně, získala rovněž titul CACIT, CACT a ocenění „Nejlepší práce na poli“. Druhá v pořadí se umístila fena NDO Veda z Plzínů, vedená panem Ing. Vojtěchem Horákem, se ziskem 479 bodů v I. ceně, získala i titul Res. CACIT a Res. CACT. Třetí v pořadí se místil pes ČF Pór z Koblova, vedený panem Danielem Dondou, se ziskem 460 bodů v I. ceně, tento pes obdržel pohár za nejlepšího českého fouska, který věnoval Slovenský klub chovateľov českých fúzačov. „Nejlepší práce v lese“ získal pes ČF Ezar od Hlavníku, vedený paní Zuzanou Dvořákovou, ocenění „Nejlepší barva“ získala fena ČF Ezra od Hlavníku, vedená panem Petrem Matuškou a ocenění „Nejlepší voda“ získal pes ČF Vord z Těšínovských buků, vedený panem Vojtěchem Malým.

        Závěrem chci poděkovat a složit obdivný hold paní Zuzaně Dvořákové a panu Janu Šloufovi, kteří měli na svých bedrech největší část organizace a příprav memoriálu. Zuzka ke vší organizaci ještě navíc výborně připravila na memoriál psa Ezara od Hlavníku, který obsadil v celkovém pořadí krásné páté místo.

        Velké poděkování patří všem sponzorům a partnerům této akce, zejména Krajskému úřadu Plzeňského kraje za finanční podporu, obci Kyšice a Kynologickému klubu Klabava za propůjčení zázemí, HS Ejpovice, HS Litohlavy MS Tymákov a MS Volduchy a jejich členům za propůjčení honiteb a pomoci při Memoriálu, Kempu u jezera Ejpovice za jejich služby, Marcele Košařové a Lence Košařové za zpracování výsledků, Lucii Viturkové, Kateřině Kosinové a Monice Hudacké za pomoc při organizaci a všem dalším členům Západočeské pobočky, kteří se na přípravách podíleli.

Fouskům Zdar!

                      Petr MatuškaVýsledková tabulka >>pdf icon    přehled výsledků >> pdf icon 

Startující a sbor rozhodčích, losování >> 

fotky paní Viturková Lucie a Čechura Vlastimil

Foto od fotografů Mgr. Karel Brož a  pan Jan Vogentanzl již ve >> fotogalerii.  Kompletní fotogalerie >> od fotografa Karla Brože