cshrenfrdehuitplptruskesuk

Přihlášení do členské zóny

Přihlášení pro správu inzerátů a zobrazení dokumentů v členské zóně

cf logo KLUB CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ

Evropská výstava psů Brno a národní výstava - ohlédnutí

Evropská výstava psů v  Brně ve dnech 23. – 26. 10. 2014

ohlédnutí za výstavou a jak se prezentoval český fousek

Ing. Dana Brzkovská - matrikářka

        Město Brno se koncem října letošního roku stalo hostitelem Evropské výstavy psů 2014. Byla to událost opravdu mimořádná, nejen z  historického hlediska. Vždyť v  dějinách České republiky se jednalo o první Evropskou výstavu u nás pořádanou. A protože se jedná o akci výjimečnou, svůj článek jsem rozdělila do několika částí, které popisují jednotlivá tematická

zaměření.

Výběr místa pro Evropskou výstavu

         Brněnské výstaviště bylo vybráno, protože jako jediné v  ČR splnilo přísné nároky na uspořádání Evropské výstavy. První veletrhy se datují k  roku 1928. V  současné době je firma Veletrhy Brno, a.s. (používá se stále známá zkratka BVV) součástí koncernu Messe Düsseldorf (vlastní ji z 61%). BVV je nejvýznamnější veletržní správa ve střední Evropě. Výstavní areál, co se týká rozlohy, je 23. největším na světě. V  minulých letech zde proběhla náročná rekonstrukce pavilonů. Např. pavilon ´P´ (zde se nacházel stánek českého fouska) má čistou výstavní plochu přes 10  000 metrů čtverečních. Výstava byla výborně zorganizována. Všude byl dostatek prostoru, jak v  pavilonech, tak venku. I dopravní situace před jednotlivými vjezdy do areálu byla klidná, přehledná a bez čekání. Slyšela jsem slova uznání od zahraničních vystavovatelů. Byli překvapeni výbornou organizací, a hlavně čistotou, která v  některých státech zrovna nedoprovází psí výstavy. Po celé dny se speciální uklízecí čety staraly o pořádek.

Český fousek a Národní a Evropská výstava psů

           Každé plemeno (bylo zde předvedeno celkem 408 plemen psů včetně všech variet!) mělo možnost soutěžit na 2 výstavách, ve dvou dnech. Na Národní výstavě a na Evropské výstavě. Dny, kdy plemena měla na programu jednotlivé výstavy, byly různé. Vše ale probíhalo v  rámci Evropské výstavy. Český fousek měl Národní výstavu v  sobotu 25.10. v  pavilonu F, v  kruhu č.1. Rozhodčí, který přišel posoudit celkem 6 přihlášených českých fousků byl pan Dupas Jean Jacques. V  neděli 26.10. měl český fousek Evropskou výstavu. Pro změnu v  hale V, v  kruhu č.36. Bylo přihlášeno 13 jedinců a posuzoval je rozhodčí pan MVDr. František Šimek. Po oba dny, na obou výstavách, titul vítěz plemene BOB ( Best of Breed) získal pes Eldorádo z  Těšínovských buků. Podrobný přehled výsledků a seznam vystavovaných č.f. je na klubových webových stránkách.

Evropská výstava a prezentace českých národních plemen

          Českomoravská kynologická unie (ČMKU) v  rámci pořádání Evropské výstavy nabídla jednotlivým klubům zastřešujících národní plemena možnost prezentace. Konkrétně: ČMKU každému klubu (česká národní plemena uznaná i neuznaná) bezplatně poskytla výstavní stánek, stolek a 4 židle. A vše ostatní již bylo na dovednosti, fantazii a finančních možnostech klubů.

Příprava prezentace českého fouska na Evropskou výstavu v  Brně

          Zúčastnila jsem se přípravných jednání na ČMKU v  Praze. Jeden člověk by ale přípravu stánku a další prezentaci nemohl zvládnout, a proto se mou spolupracovnicí stala Ing. Drahomíra Matějáková z  Brna. Chtěly jsme, aby stánek, letáky a prezentace byly na úrovni a aby odpovídaly reprezentaci jediného českého plemene ohaře. Bylo třeba vybrat profesionálního grafika na návrhy letáků, plakátů a bannerů. Grafické práce nám dělala Ing. arch. Eva Černohubová, která je nejen odbornice co se týká grafiky, ale i kynologie. Pracovalo se na návrzích letáků, zadávaly se překlady. Vybíraly se vhodné fotky na plakáty a bannery. Chtěla bych poděkovat všem, kteří nám bezplatně poskytli fotografie českých fousků ze svého archivu. Tyto fotografie byly použity na letáky, plakáty a Roll up Bannery.

Jmenovitě:    fotograf Jan Tichýstanek

                   Ing. Drahomíra Matějáková

                   Bc. Iveta Dočkalová

                   fotografka Zuzana Nedavašková

Grafické práce: Ing.arch. Eva Černohubová

           Konzultovala jsem přípravu stánku s  firmou z  Prahy, která se profesionálně zabývá veletrhy. Tak jsem postupně získávala větší a větší představy, jak by stánek měl vypadat. Jako vysloveně šťastné rozhodnutí bylo nechat vyrobit tzv. Roll up Banner. A protože krásných fotek jsme měly hodně, tak se nechaly vyrobit hned dva. Je pravda, že tyto Roll up Bannery se líbily hodně. Ostatní kluby nám potvrdily, že to je krásné. A jeden klub si ho nechal dokonce vyrobit také. Chtěly jsme při přípravě expozice, při výrobě letáků, plakátů a bannerů, aby se vše mohlo použít i při dalších akcích klubu, např. na jiných výstavách, veletrzích, memoriálech, soutěžích atd. i v  příštích letech. Dále jsme k  výzdobě stánku použily soukromé věci, související s českým fouskem a myslivostí všeobecně jako např., lovecké kožené tašky, kabát hubertus, ozdoby z  parůžků, myslivecké klobouky, píšťalky, bolo, poháry z  výstav a ze zkoušek, medaile, kokardy, dřevěná čísla ze zkoušek atd. Na pultě, kromě letáků, byly igelitové tašky s  logem klubu, zpravodaje a knihy o českém fouskovi. A samozřejmě každý den český fousek – živý exemplář. Psi a fenky se střídali, podle potřeby venčení.

Příprava stánku českého fouska dne 22.10.2014

          Výstava začala ve čtvtrtek 23.10, ale již ve středu 22.10. jsme měli naplánovanou instalaci expozice a navíc v  16.00 hodin byla generální zkouška na slavnostní zahájení. A tak jsem s  plně naloženým autem vyjela po D1 směrem na Brno. Když jsem začala potkávat auta se zahraničními čísly, které vezly přepravky na psy a klece, zmocnila se mě ta správná ´výstavní´ nálada. V  Brně již čekala Draha (také s  plným  autem) a u brány na mě čekal p. Jaroslav Maša. Vyzdobili jsme náš stánek a v  16.00 hodin jsme všichni (i se psy) šli na generální zkoušku. Chtěla bych společně s  Drahou poděkovat těmto kolegům – fouskařům, kteří pomáhali připravit stánek a i v  dalších dnech se zúčastnili prezentace při odpoledních soutěžích: panu Jaroslavu Mašovi, panu Adamu Machalovi, slečně Elišce Boorové.

Náš stánek v  provozu a prezentace českého fouska ve stánku

           Ve čtvrtek od rána byl náš stánek již plně v  provozu. Ve čtvrtek a v  pátek nám přijeli do stánku pomáhat pan Jaroslav Maša a paní Jitka Vrzáčková. Za to, že věnovali pracovní dny prezentaci českého fouska jim patří poděkování. Přijeli samozřejmě i se svými psy. Výstava se teprve rozjížděla, seznamovali jsme se s  okolními stánky. Měli jsme vynikající umístění stánku. Vedle nás byl stánek Norského kynologického klubu, který prezentoval Evropskou výstavu v  Oslu v  r. 2015. Přímo naproti byl stánek známé anglické prestižní psí výstavy ´Crufts´. Naproti vpravo měla stánek Italská národní kynologická organizace, která propagovala Světovou výstavu psů v  Miláně v  r. 2015. A také další organizace zde měly své stánky. Všechny, včetně našeho, se nacházely v  největší hale P, vedle závěrečného ringu. Jak ev-tichapřibývaly dny, tak se výstava rozjížděla ´na plné obrátky´. Kolem našeho stánku bylo víc a víc rušno. Zastavovali se často u nás i zahraniční rozhodčí. Do stánku za námi přicházela a vítaným hostem byla paní Vladimíra Tichá. V  sobotu jsme měli milou návštěvu. Na stánek českého fouska se přijel vlakem z  Ostravy podívat dlouholetý chovatel pan Josef Kusala. Přivezl nám domácí pohoštění, které nám moc chutnalo. Přišli se na nás také podívat oblastní poradci chovu pan E. Vysloužil se svý otcem dlouholetým členem a chovatelem českého fouska a pan Ing. V. Sobolík a další lidé, kteří nejenom fouska chovají, ale také se o něj zajímají. Myslím, že o tom, jak bylo kolem našeho stánku rušno, nejlépe vypovídají fotografie. Stánek musel být neustále cca od rána od 8.00 hodin do 17.00 hodin obsazený. Večer se věci složily a uschovaly do uzamykatelné skříňky. V  průběhu soboty a neděle nám ve stánku ev-deti(samozřejmě se svými českými fousky) vypomáhali tito členové KCHČF - pan Jiří Půža,  pan Ing. Kamil Leština se synem, paní Dana Šáchová s  dcerou Kateřinou, slečna Tereza Šindelářová, slečna Veronika Chalupová, pan Mgr. Jiří Čáp, Adam Machala, slečna Eliška Boorová.

Za to, že přijeli do Brna i z  větších dálek, jim patří velké poděkování.

Prezentace českého fouska před veřejností

            Součástí propagace národních plemen bylo každodenní odpolední předvedení cca 3 – 4 jedinců od každého plemene v  závěrečném ringu. Moderátorka představila každé plemeno jednotlivě. V  sobotu dopoledne jsme dostali větší prostor pro předvedení dovedností. Předváděli jsme aporty (za použití povolených atrap), předvedli jsme také vlečku s liškou a Draha se svou fenkou předvedla práci na barvě – práci oznamovače, za což sklidila velký potlesk. Poskytli jsme zvukařům i vhodnou hudbu – zpěv ptáků, zvuky lesa, aby atmosféra byla věrohodná. Ale překvapení nastalo, když jsme se dozvěděli, že práci českého fouska musíme ukázat i odpoledne při slavnostních soutěžích. Tribuny byly zcela zaplněné, hudba hrála hlasitě, světla zhasla a osvětlovači pouze osvětlovali malé kruhy na koberci. A tam naši psi měli předvádět práci, přímo proti reflektorům a pojízdným kamerám. Ale psi vše zvládli a aportovali s  chutí. Za to sklidili potlesk od publika a uznání od rozhodčích.

Česká národní plemena a jejich stánky

           Stánky propagující česká národní plemena byly tyto: plemena uznaná FCI – český fousek, český teriér. Plemena neuznaná FCI- pražský krysařík, český horský pes, chodský pes, český strakatý pes. Každé české národní plemeno mělo svůj stánek, každý klub věnoval maximální úsilí o co nejlepší prezentaci. Někteří kolegové z  jiných klubů zde měli obytná auta, kde bydleli.

          Po celou dobu jsme se s  kolegy navštěvovali, vyměňovali jsme si propagační materiály, ´okukovali´ jsme a hodnotili naše stánky. Přišla k  nám paní od chodských psů a řekla, že máme nejhezčí stánek, což nás velmi potěšilo. Vládla mezi námi přátelská atmosféra. Vyslechla jsem různé starosti z  klubů neuznaných plemen (starosti týkající se naděje v  daleké budoucnosti o uznání plemen). Říkali nám, že můžeme být šťastni, že český fousek byl před 50 lety uznán FCI.

Evropská výstava v  číslech

         Na Národní výstavu bylo přihlášeno celkem 6 212 psů.

Následující čísla se týkají pouze Evropské výstavy: Na Evropskou výstavu bylo přihlášeno celkem 14 665 psů (7 465 psů a 7 200 fen). Vystavovatelů bylo celkem 9 472. Vystavovatelé přijeli celkem z  53 států celého světa. Nejvíce bylo vystavovatelů z  ČR (3 415), z  Ruska (1 390), z  Polska (701), z  Itálie (701), ze Slovenska (443), z  Maďarska (441), z  Ukrajiny (291), z  Německa (223), z  Rakouska (190), z  Finska (139). Z  nejvzdálenějších států přijeli tito vystavovatelé: Izrael (23), USA (7), Japonsko (5), Brazílie (2), Indie (2), Egypt (1), Indonésie (1), Peru (1), Thajsko (1).

Nejvíce jedinců z  následujících plemen přihlášených na Evropskou výstavu:

Zlatý retriever (234), Sibiřský husky (229), Bernský salašnický pes (208), Stafordšírský bullteriér (200), Beagle (189), Rhodéský ridgeback (189), Francouzský buldoček (178), Labradorský retriever (175), Jack Russell Terrier (162), Anglický buldok (158).

Počet ohařů (7. skupina FCI) přihlášených na Evropskou výstavu: 695

Počet plemen ohařů (včetně variet): 35

Počet přihlášených jedinců ohařů podle plemen: Maďarský ohař krátkosrstý (116), Irský setr (89), Výmarský ohař krátkosrstý (84), Gordonsetr (66), Německý ohař krátkosrstý (52), Anglický setr (51), Pointer (35), Italský ohař –oranžový bělouš (26), Německý ohař drátosrstý (17), Italský spinone – hnědý bělouš (15), Irský červenobílý setr (14), Auvergneský ohař krátkosrstý (13), Český fousek (13), Malý münsterlandský ohař (12), Italský spinone – bílo- oranžový (11), Italský ohař – hnědý bělouš (10), Bretaňský ohař dlouhosrstý – bílo- oranžový (9), Maďarský ohař drátosrstý (9), Německý ohař dlouhosrstý (7), Velký münsterlandský ohař (7), Francouzský ohař krátkosrstý pyrenejského typu (5), Slovenský ohař hrubosrstý (5), Výmarský ohař dlouhosrstý (5), Bourbonský ohař krátkosrstý (3), Braquue Dupuy (3), Bretaňský ohař dlouhosrstý – ostatní barvy (3), Drentsche Patrisijshond (3), Pikardský ohař dlouhosrstý (3), Ariegský ohař krátkosrstý (2), Burgoský perdiuquero (2), Frízský ohař – Stabyhoun (1), Korthalsův griffon (1), Portugalský ohař (1), Pudlpointr (1), Saint-Germainský ohař krátkosrstý (1)

Závěr

       Kdo přijel alespoň na některý den prožít atmosféru Evropské výstavy 2014, musí souhlasit, že se výstava vydařila a že bylo na co se dívat.

       Kdo zůstal až do konce, mohl vidět nádherný slavnostní závěr, včetně tradičních moravských tanců a krojů. V  neděli při závěrečném klání byli zvoleni tři nejúspěšnější jedinci Evropské výstavy. První místo obsadil (ze 14 665 jedinců) – drsnosrstý foxterier z  Belgie, druhé místo německá doga z  Itálie a třetí místo gordonsetr, rovněž z  Itálie.

Při závěrečném ceremoniálu zazněla slova o tom, že Brno je schopno v  budoucnu pořádat i Světovou výstavu psů.

Všem, kdo pomáhali při propagaci českého fouska na této výstavě, patří velké poděkování. Věřím, že celý pracovní tým udělal všechno pro to, aby se stánek líbil a český fousek se zapsal do paměti návštěvníků.

Ještě pár fotek přibližujících prezentaci českého fouska a atomsféru výstavy naleznete  >> ve fotogalerii