cshrenfrdehuitplptruskesuk

Přihlášení do členské zóny

Přihlášení pro správu inzerátů a zobrazení dokumentů v členské zóně

cf logo KLUB CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ

Ověření loveckých vloh (OLV) Severomoravské pobočky  - upřesnění místa konání 
 28.9.2021, sraz v 9h, Přerov-Henčlov, Občerstvení V Zahrádkách, Ludvík Kratochvíl, GPS 49.4406383N, 17.3888778E.

DUO CACIB Brno 22-23.2.2014

DUO CACIB Brno 22-23.2.2014

22-23.2.2014 se konala v Brně mezinárodní výstava psů DUO CACIB Brno. na tuto svoudenní výstavu bylo přihlášeno v sobotu  16 psů a fen a v neděli 15 psů a fen. Sešla se pěkná konkurence fen ve třídě mladých, což na typu těchto výstav nebývá zvykem. 

Po oba dva dny se stal vítězem plemene pes Eldorádo z Těšínovských buků, majitelka Dana Brzkovská. V sobotu tento pes bodoval i v závěrečných soutěžích a získal 3 místo ve Velké národní ceně a 5 místo ve skupině psů FCI VII. 

Fotky naleznete >> ve fotogalerii 

 

Výsledky :

sobota 22.2.2014    posuzoval rozhodčí Nehyba Oldřich
psi třída mladých / mate junior class
2495 DYK Z OSLAVSKÉHO ÚDOLÍ ČLP/CF/618941 25.1.2013 V1, CAJC, BOJ
0: Vax z Těšínovských buků M: Carin Termanec
Chov: Jirgl Karel Maj: Maša Jaroslav
2496 EGAR Z LUBIECHOWA PKR VII-13, ČLP/CFIREG/62088 9.5.2013 nedostavil se
O: Aran od Petrovského zámku M: Una z Fešandy.
Chov: Dostálová Veronika Maj: Kuizawski Maciej
psi mez/třída/male intermediate class
2497 ARKO Z WEJHEROWSKIEJ BÚKOWINY ČLP/CF/61946, PKR.VII-13608 17.10.2012 V1, CAC, res. CACIB
0: Borek z Chatmosti M: Koksa Rawicka Sfora
Chov: Slawinski Tomasz Maj: Porubský Manan
2498 CIR Z BLATIN ČLP/CF/61797/ 23.10.2012 V2, ResCAC
0: Cid od Tří stromů M: Catty od Valovské homole
Chov: Berka Václav Maj: Langr Jan
psi třída šampionú / mate champion class
2499 ELDORADO Z TESINOVSKÝCH BUKŮ ČLP/CF/60882 10.8.2010 V1, CAC, CACIB, BOB
0: Dar z Huťské osady M: Jery z Vilímova
Chov: Sobolík Václav, Ing. Maj: Brzkovská Dana, Ing.
feny třída mladých / female junior class
2500 BESSI ZE SENICKÉHO DVORA ČLP/CF/REG/61885 14.2.2013 VD4
0: Ares z Lubiechowa M: Asta z Pištinských Blat
Chov: Kosina Rudolf Maj: Némeěek Miroslav
2501 ELLA BROWN Z LUBIECHOWA ČLP/CFIREG/62092 9.5.2013 VD3
0: Aran Petrovského zámku M: Una z Fešandy.
Chov: Dostálová Veronika Maj: Dostálovi Pavel a Veronika
2502 FIRKA Z VETŘKOVIC ČLP/CF161855 7.2.2013 VD
0: Ron z Březové stráně M: Jaša z Kobeřic 
Chov: Glauder Zdeněk Maj: Glauder Zdeněk
2503 HIRA ZE STAROPLESKÝCH LUK ČLP/CF/62021/ 21.3.2013 V1, CAJC
O: Oskar od Jemiluk M: Free ze Staropleských luk
Chov: PavAková Eva Maj: Payliková Eva
2504 JUTTA Z TÉSÍNOVSKYCH BUKŮ ČLP/CF/62059 26.4.2013 V2
O. Dar Huťské osady M: Cilka Debce
Chov: Sobolík Václav Maj: Pavelkova Karolína, Pavelka Vladimír
feny mez/třída / female intermediate class
2505 ERA Z KUSALOVA CHOVU ČLP/CF/61684/ 24.52012 V1, CAC
0: Vik z Mutických vršků M. Axa z Kusalova chovu
Chov: Kasala Josef Mat: Kusala Josef
feny třída otevřená / female open class
2506 GLORIA Z TĚSÍNOVSKÝCH BUKU ČLP/CF/61144/ 4.4.2011 VD1
O. Dar z Huťské osady M: Ajša od Strouhovce
Chov: SobolíkVádav Maj: Zrost Jiří +
2507 VENDY Z KYJOVIC ČLP/CF/61469/ 28.1.2012 VD2
O: Ady) od Tureckého dubi M: Cella de Jean Baptiste
Chov: Herman Pavel Maj: Šmída Vadimir
feny třída pracovní / female working class
2508 ALMA OD ŽALKOVICKÝCH POLÍ ČLP/CF/60937/ 14.10.2010 V1, CAC, Res CACIB
O: Hardy z Koblova M: Fany z Přerovska
Chov: Netopil Hynek Maj: Procházka Michal
2509 HENA Z PODHORÁNKU ČLPICF161399/ 7.9.2011 V2, Res CAC
0: Muk z Hvízdalky M: Cherry z Malého Boubína
Chov: Košík Karel Maj Holický Jan
feny třída šampionú / female champion class
2510 ROUSE Z HLOŽKU ČLP/CF161596 13.4.2012 V1, CAC, CACIB
0: Oskar od Jemiluk M: Nella z Hožku
Chov: Havlát Jaroslav, Irig. Maj: Matějáková Drahomira, Ing. , Matěják Michal

 

 

neděle 23.2.2014 posuzoval rozhodčí MVDr. Piskay Vladimír
Psi třida mladých
7303 ÁRON BEDNÁRECKÉ KOPCE ČLP/CF/61909 1422013  V2
0: César Větrné borovice M: Blackie Jemčinských dubů Chov: Bártů D. Maj: Matějáková Drahomíra, Matěják Michal
1304 DYK Z OSLÁVSKÉHO ÚDOLÍ CLP1CF161894/ 2512013  V1, CAJC, BOJ
0: Vay z Těšinovskych buků M: Casa Termanec Chov: Jirgl Karel Maj: Maša Jaroslav
7305 EGAR Z LUBIECHOVVÁ PKR VII-13, CLPICF/REGI62068 9.5.2013 nedostavil se
0: Aran Petrovskeho zámku M: Una z Fešandy. Chov: Dostálová Veronika Maj: Kurzawski Maciej
Psi mezitřída
7306 ARK0 Z VVEJNEROVVSKIEJ BUKOWINY CLP/CF/61946, PKR.VII-13608 17.10.2012  V1,CAC, Res CACIB
0: Borek z Chatrnosti M: Koksa Rawicka Sfora Chov: SLÁWINSKI Tomasz Mai: PORUBSKÝ Mahan
psi třída otevřená
7307 ARAN ZE DVORA V LESE ČLP/CF161785 20.9.2012  VD1
0: Dar z Huťské osady M: Bora z Oldřichovskych luk Chov: Šnajdr Pavel Maj. Stupka Petr
psi třída šampionů
7308 ELDORÁDO Z TÉŠÍNOVSKÝCH BUKÚ ČLP/CFI60882 10.8.2010  V1, CAC, CACIB, BOB
0: Dar z Huťské osady M: Jery z Vilímova Chov: Ing. Sobolik Václav Maj: Ing. Brzkovská Dana
feny třída mladých
7309 ELLA BROWN Z LUB IECHOWA ČLP/CFIREG/62092 9.5.2013  nestavila se
O: Aran Petrovského zámku M: Una z Fešandy. Chov: Dostálová Veronika Maj: Dostálovi Pavel a Veronika
7310 FIRKA Z VÉTRKOVIC ČLP1CF161855 7.2.2013  V3
O: Ron z Březové stráně M: Jaša z Kobeřic Chov: Glauder Zdeněk Maj: Glauder Zdeněk
7311 HIRA ZE STAROPLESKÝCH LUK ČLP/CF/62021/ 21.3.2013 V4
0: Oskar od Jemiluk M: Free ze Staropleských luk Chov: Payliková Eva Maj: Pavliková Eva
7312 JENNY OD PITNÉ VODY 62077 2.5.2013 VD
0: Gyrr d Vavfineckého rybníka M: Dorka Od Růvra Chov: Kalivoda Jiří Maj: Buchalská Lenka, Šrajbr Vladislav
7313 JORIKA Z TĚŠÍNOVSKÝCH BUKŮ ČLP/CF162060/ 26.4.2013  V1, CAJC
0: Dar z Huťské osady M. Cilka z Debce Chov: Sobolík Václav Maj: Soboliková Blanka
7314 MONA U KLOBÁSNÉ ČLPICF/61869 28.1.2013  V2
0: Ajax z Vobícek M: Jesi u Klobásné Chov: Panáček Václav Maj: Lachout Jindřich
feny mezitřída
7315 ERA Z KUSALOVA CHOVU ČLP/CF1616841 24.5.2012  V1, CAC, Res CACIB
O: Vik z Mutickych vršků M: Psa z Kusalova chovu Chov: Kusala Josef Maj: Kusala Josef
feny třída otevřená
7316 GLORIA Z TÉŠÍNOVSKÝCH BUKŮ ČLP/CF161144/ 4.4.2011  V1
O: Dar z Huťské osady M: Ajša od Strouhovce Chov: Sobolík Václav Maj: Zrost Jiří
feny třída šampionů
7317 ROUSE Z HLOŽKU ČLP/CF/61596 13.4.2012  V1, CAC, CACIB
0: Oskar od Jemiluk M: Nella z Hložku Chov: ing. Havlát Jaroslav Maj: Ing. Matějáková Drahomíra, Ing. Matěják