cshrenfrdehuitplptruskesuk

Přihlášení do členské zóny

Přihlášení pro správu inzerátů a zobrazení dokumentů v členské zóně

cf logo KLUB CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ

UPOZORNĚNÍ: s ohledem na různě se měnící situaci ládních nařízení a omezení sledujte web a facebookové stranky klubu. 

Prosíme o zaplacení členských příspěvků na účet klubu s ohledem na poslední nařízení vlády, kdy nebylo možné uspořádat členské schůze poboček.

Jak zaplatit naleznete v rubrice ČLENSTVÍ, MATRIKAProsíme o platbu převodem na účet klubu. Do poznámky platby napište členské číslo, pokud ho neznáte, nebo platíte za někoho jiného, napište jméno, příjmení a datum narození. Podle toho je možné přiřadit platbu k určitému člověku v matrice.

 

OLV 2020 - termíny

Ověření vrozených loveckých vloh psů a fen ČF je podmínkou pro zařazení do chovu. 

 Přihlášky (na formát A5) 2x vytištěné a vyplněné posílejte včetně kopie průkazu původu psa na adresy oblastního poradce chovu pobočky, kam se hlásíte na OLV, kteří Vám v případě nejasností vysvětlí vše potřebné. Doručení přihlášky je potřebné nejpozději 7dní před konáním OLV. Urychlí se tím agenda při vlastním OLV. Kontakty jsou uvedeny v tabulce nebo v rubrice kontakty .   

Přihláška je ke stažení >> pdf-icon     Přihlášku vytiskněte  na formát A4 na šířku a vyplňte.

Pobočka: Datum: Čas: Místo   konání: Přihlášky:
Středočeská 10.10.2020 8:30 mylivecká chata MS Kačina - Svatý Mikuláš, Kutná Hora

ing. Jaroslav Havlát  

  /tel: 602 417 520

Východočeská 25.10.2020 8:00 bažantnice   Bříšťany, sraz Obecní hospoda Bříšťany 

p. Milan  Fekiač 

 /tel:   728 868 699

Jihočeská 4.10.2020 9:00 penzion Benešovský mlýn (Radany u Protivína)

ing. Jaroslav Havlát

 /tel:   602 417 520

Západočeská 26.9.2020 9:00 Měcholupy u Klatov

p. Jiří Štich 

 /tel:   723 757 486

Severočeská 28.10.2020 10:00 České Kopisty u Terezína, restaurace na hřišti

Ing. Jiří Kalivoda

/tel:  603 350 168

Jihomoravská 10.10.2020 8:30 Šitbořice, myslivecká chata

p. Emil  Vysloužil   ml. 

/tel:  603 702 278

Severomoravská 28.9.2020 9:00
Restaurace Sokolovna, Velké Albrechtice 322.

p. Pavel Hermann 

/tel:  603 737 362