cshrenfrdehuitplptruskesuk

Přihlášení do členské zóny

Přihlášení pro správu inzerátů a zobrazení dokumentů v členské zóně

Váš profil

přihlášení-pokus

cf logo KLUB CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ

OLV Severomoravská pobočka 28.9.2020

Ověření loveckých vlastností – 28. 9. 2020 – Severomoravská pobočka    

Pavel Hermann - zást. hl. poradce chovu ČF  

 

Jméno psa

Hledání

Vystav.

Povaha

Hodnocení

Buster z Bezděkova dvora

3

4

4

Uspěl

Artem od Pálavských vršků

3

4

4

Uspěl

Or z Přerovska

3

3

4

Uspěl

Jméno feny

Hledání

Vystav.

Povaha

Hodnocení

Braca od Pálavských vršků

4

4

4

uspěla – splněny podmínky chovnosti

Fany z Ucháče

4

4

4

uspěla – splněny podmínky chovnosti

Elsa z Ucháče

3

4

4

Uspěla – splněny podmínky chovnosti

Pegy z Přerovska

4

3

4

Uspěla – splněny podmínky chovnosti

Betty z Jasněnčina popluží

0

0

-

Neuspěla

     Dne 28. 9. 2020 jsme se sešli v restauraci Sokolovna ve Velkých Albrechticích ke každoročnímu Ověření loveckých vloh našich českých fousků. Počasí nebylo od rána příliš příznivé, pršelo a bylo velmi sychravo. Jako poradce chovu jsem všechny účastníky krátce přivítal, vysvětlil, co se od jejich svěřenců očekává,  a všichni společně jsme se vydali do honitby MS Jamník Velké Albrechtice.

     Přihlásilo se 8 jedinců,  z toho 3 psi a 5 fen. Dostavili se všichni. Jako rozhodčí nastoupili pánové Josef Sikora a Pavel Hermann.

     Začali jsme jako vždy  společným honem, který probíhal v řepě. Na jednotlivá hledání jsme se poté  přesunuli do jiné krytiny, kde bylo velké množství drobné zvěře, a mohu říct, že každý pes měl opravdu dostatek možností k vystavení. I přesto, že bylo vidět, že někteří psi takovéto  množství zvěře vidí poprvé v životě, pracovali velmi dobře a své vrozené vlastnosti nám krásně předvedli.

     Z osmi jedinců zkoušky úspěšně dokončilo 7, jedna fenka neuspěla. Nejlepší práci nám předvedla fena Braca od Pálavských vršků se svým vůdcem Adamem Machalou. Čtyři feny úspěšným absolvování OLV splnily poslední podmínku pro uchovnění, a já jim tímto gratuluji a přeji v chovu mnoho úspěchů. Všem dalším přeji, aby se  i jim nadále dařilo.

     Závěrem bych chtěl poděkovat MS Jamník za zapůjčení honitby, dále rozhodčím a samozřejmě vůdcům za předvedení svých svěřenců.

          ČF zdar!