cshrenfrdehuitplptruskesuk

Přihlášení do členské zóny

Přihlášení pro správu inzerátů a zobrazení dokumentů v členské zóně

cf logo KLUB CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ

OLV Středočeská pobočka 10.10.2015

Ing. Jaroslav Novotný - výcvikář Stč. pobočky

                Ověření loveckých vlastností ve Sředočeské pobočce KCHČF se uskutečnilo dne 10. 10. 2015 v okrajových částech bažantnice Konopiště, Lesního závodu Konopiště. Sraz účastníků byl v pohostinství v obci Jírovice v bezprostřední blízkosti terénů, kde probíhalo přezkoušení psů a fen ČF.

                K OLV se dostavilo 15 jedinců ČF, z toho 3 psi a 12 fen. Po úvodním proslovu hlavního poradce chovu Ing. Jaroslava Havláta, byli účastníci rozděleni do dvou skupin. Rozlosované skupiny posuzovali dvojice rozhodčích ve složení: Václav Charvát a Jaroslav Novotný st. - 1.skupina, Milan Turek a Ing. Jaroslav Novotný - 2. skupina.

                Lze konstatovat, že většina psů předváděla výbornou a chuťovou polní práci. Někteří jedinci měli určité problémy s vystavováními, ačkoli měli každý mnoho možností přijít do kontaktu zejména s bažantí zvěří a dva jedinci bohužel neprokázali dostatečně pevné nervy. Za sbor rozhodčích mohu říci, že bylo posuzováno s největší zodpovědností, tak jak si tato velice důležitá akce žádá. Bylo posuzováno přísně, ale s citem a vždy ve prospěch psa. Každý jednic měl několik možností k prokázání loveckých vlastností na volně žijících bažantech, někteří psi měli možnost dostat se do kontaktu i se zvěří srstnatou.

                Na letošním OLV z celkového počtu 15 předvedených jedinců prospělo 10, neprospělo 5 jedinců. Po poradě rozhodčích byl vyhodnocen jako nejlepší výkon letošního OLV práce feny Bystry z Cecemínských vinic. Během vyhlášení výsledků poradce chovu Ing. Havlát podal o každém jedinci informace o jeho původu a liniovém zařazení.

                Poděkování patří zejména Lesnímu závodu Konopiště a členovi KCHČF panu Karlu Palečkovi vedoucímu polesí Líšno za zajištění celé akce.

Jméno psa Pohlaví Hledání Vystavování Povaha Hodnocení
Rocki z Hložku P 4 4 4 P
Jag od Tyrše P 2 - 3 N
Alex ze Slunné paseky P - - 1 N
Bystra z Cecemínských vinic F 4 4 4 P
Cilka z Pištínských blat F 4 3 4 P
Fela z Lovčických tarasů F 3 4 4 P
Ella Brown z Lubiechowa F 4 4 4 P
Chita z Lovčických tarasů F 4 3 4 P
Tara z Radějovicka F 4 4 4 P
Alma od Úmonínského zámečku F 4 4 4 P
Ira od Vavřineckého rybníka F 3 4 3 P
Ara od Úmonínského zámečku F 4 3 4 P
Aida ze Slunné paseky F - - 1 N
Salome z Radějovicka F 4 0 3 N
Selly z Hložku F 4 0 4 N