cshrenfrdehuitplptruskesuk

Přihlášení do členské zóny

Přihlášení pro správu inzerátů a zobrazení dokumentů v členské zóně

Váš profil

přihlášení-pokus

cf logo KLUB CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ

Inzerce - výpadek

Omlouváme se, ale z důvodu práce na serveru není momentálně inzerce plně funkční.
Na odstranění problémů se pracuje.
Děkujeme za pochopení.

Než bude problém odstraněn, zasílejte inzerci včetně fotografií na správce webu matejakova.d@tiscali.cz , bude zveřejněna jiným způsobem.

 

Jak uchovnit psa nebo fenu

Jak uchovnit svého českého fouska?

Co musí splnit jedinec pro uchovnění

       Co se týká podmínek chovu jsou uvedeny v dokumentech konkrétně v zápisním řádu a v odkazu chovné podmínky, kde je shrnutí základních informací, co musí splňovat jedinec - pes či fena aby se mohli stát chovnýni.

Jak uchovnit psa

             (zápisní řád čl.VI registrace chovných jedinců)

    Po splnění všech podmínek pro zařazení do chovu (viz. výše chovné podmínky a zápisní řád)  majitel psa zašle hlavnímu poradci chovu Průkaz původu psa - originál, tabulky z absolvovaných zkoušek - kopie,  výstavní posudky (zejména při hodnocení výstavním oceněním "velmi dobrý" kde jsou uvedeny nedostatky v exteriéru - kopii) 

a 12ks fotografií psa z jeho levé strany o velikosti 7x8 cm, (i 9x13) ve výstavním postoji a dobré kvalitě.

    Hlavní poradce následně zašle průkaz původu psa na plemenou knihu, která po ověření zašle PP zpět majiteli za poplatek, který je plemenou knihou stanoven. Ostatní doklady zašle hlavní poradce chovu zpět majiteli psa.

    Není-li majitel chovného psa členem KCHČF, zašle doklad o uhrazení poplatku za zařazení psa do seznamu chovných psů podle sazebníku, který je přílohou  zápisního řádu. 

  

Jak uchovnit fenu

              (zápisní řád čl.VI registrace chovných jedinců)

    Po splnění všech podmínek pro zařazení do chovu (viz výše chovné podmínky a zápisní řád)  majitel feny zašle oblastnímu poradci chovu Průkaz původu feny- originál, tabulky z absolvovaných zkoušek - kopie,výstavní posudky (zejména při hodnocení výstavním oceněním "velmi dobrý" kde jsou uvedeny nedostatky v exteriéru - kopii) .

     Oblastní poradce chovu si pro svoji potřebu vyhotoví kartu chovné feny a všechny doklady zašle zpět jejímu majiteli spolu s těmito tiskopisy: - doporučení ke krytí ve dvojím vyhotovení - přihlášku k zápisu vrhu štěňat, - zdravotní list feny. Pokud majitel feny zatím nechce svou fenu krýt, nechá si ji poze zařadit do chovu a upozorní poradce, že zatím nepožaduje krycí list. Poradce  následně zašle průkaz původu feny na plemenou knihu, která po ověření zašle PP zpět majiteli za poplatek, který je plemenou knihou stanoven. Ostatní doklady zašle hlavní poradce chovu zpět majiteli feny.

Pro feny i psy zařazené do chovu je povinná kontrola osrstění, která se provádí pravidlelně na spádových schůzích v jarním období. Jelikož není zatím jiný mechanismus, např. veterinární vyšetření, které by pomohlo v jednodušším systému vyřazení jedinců s lysivostí z chovu a omezení tohoto onemocnění v chovu.