Zesnul významný slovenský kynolog  Ing. Miroslav Stanovský, CSc., předseda Klubu chovateľov českých fúzačov na Slovensku, kterého jsme měli možnost potkávat, jako rozhodčího, na našich vrcholných klubových akcích. 

Čest jeho památce

parte stanovsky stanovsky

 

/převzato ze Slovenskej polovníckej komory/

"Ing. Miroslav Stanovský, CSc.

Vysokoškolský pedagóg, kynologický rozhodca a chovateľ mnohých plemien poľovných psov. Poznal ho každý. Či už nastávajúci lesníci, s ktorými sa stretával najskôr ako pracovník Výskumného ústavu lesného hospodárstva vo Zvolene, neskôr ako vysokoškolský pedagóg na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene. Členom SPZ bol od roku 1978.

Funkcionársky pôsobil jednak na úrovni okresnej organizácie vo Zvolene, ale aj vo vrcholných orgánoch SPZ, SPK a SKJ a viacerých chovateľských kluboch poľovných psov. Bol členom Kynologickej rady SPK a SPZ, skúšobný komisár pre skúšky uchádzačov o poľovný lístok a skúšky čakateľov pre posudzovanie výkonu psov poľovných plemien.

Bol rozhodcom pre posudzovanie exteriéru psov od roku 1992, posudzoval plemená skupín FCI IV, VII a VIII, slovenského kopovova a vysokonohé teriéry. V rámci výkonu psov poľovných plemien posudzoval od roku 1994 všetky skúšky stavačov, jazvečíkov a teriérov, sliedičov, retrieverov a duričov. Chovateľskej činnosti sa venoval od roku 1980, z jeho chovateľskej stanice "od Stanovského" pochádzalo veľa výborných jedincov rôznych plemien, či už sliedičov, teriérov, stavačov, farbiarov a duričov.

Za svoje zásluhy bol ocenený všetkými stupňami vyznamenaní SPZ vrátane Medaile Sv. Huberta a Pamätnej medaile Prezidenta SPZ ako aj Zlatou medailou SKJ za významný prínos v poľovníctve a v kynológii.

Jeho stratou prichádzame o aktívneho kynológa, rozhodcu, poľovníka a priateľa.
Česť jeho pamiatke ! "