UPOZORNĚNÍ:  Nový účet KCHČF 2700549116 / 2010 FIO banka !!!

Na základě jednání výboru KCHČF z prosince 2013 a února 2014 v rámci snížení nákladů na vedení účtu se výbor rozhodl přejít na FIO banku. Účet byl založen 20.2.2014.
Žádám všechny členy KCHČF, aby členský příspěvek zaplatili na tento nový účet 2700549116/2010.
Dále výsledkem jednání výboru KCHČF je zvýšení členských příspěvků od 1.1.2015, proto žádám všechny členy, aby zaplatili pouze na jeden rok - na rok 2014 – platba řádný člen 200,-Kč na rok a důchodci od 70 let 20,-Kč na rok. Nezapomeňte uvést správný variabilní symbol – uveďte Vaše členské číslo. Vaše členské číslo je na štítku klubového zpravodaje pod Vaším jménem – první skupina čísel, druhá čtyřmístná skupina čísel je rok, do kdy máte zaplacen členský příspěvek. Členský příspěvek na rok 2014 by měl být zaplacen do 31.3.2014.

Zadejte prosím e-mailovou adresu zaregistrovanou se svým uživatelským účtem. Na tuto adresu vám bude zasláno vaše uživatelské jméno.